info

Provozní podmínky

1. Zboží není možno zakoupit samostatně, pouze s instalací.

2. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

3. Konečná výše DPH je stanovena dle místa určení montáže, dle platných předpisů, tedy 15% či 21%

4. Záruka na kompletní dílo je dva roky, při smluvním vztahu se zákazníkem o ročním servisu je záruka prodloužena na čtyři roky.

5. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, při přepětí v přívodu elektroinstalace,

6. V cenách za montáže je započtena: samotná montáž, oživení a zaškolení uživatele, cena za kabelové rozvody je vždy závislá od jejích délky a způsobu uložení z praxe se pohybuje od 1500Kč do 8000Kč.